• top banner1 sidoksis
  • top banner1 sidoksis

Sidoksis eDovolilnice je rešitev za avtomatizacijo elektronskega odobravanja zahtevkov za odsotnost/prisotnost.

Vsi poznamo papirne obrazce za odobritev dopusta in pot, ki jo le-ta mora opraviti. Zaposleni smo obrazec najprej dolžni izpolniti, poiskati moramo nadrejeno osebo, da nam ga podpiše (seveda, če dopust tudi odobri) in potem nas čaka še pot v kadrovsko službo, kjer opravijo ročni vnos v evidenco delovnega časa.

Želite poenostaviti postopek in si prihraniti čas in stroške?

Za vas smo pripravili rešitev Sidoksis eDovolilnice, kjer zahtevek za odsotnost ali prisotnost (npr. v primeru, da potrebujemo dovoljenje za delo izven delovnega časa) izpolnimo v elektronski obliki.

Po vnosu se sproži proces za reševanje zahtevka.

Nadrejena oseba je o našem zahtevku seznanjena z elektronskim sporočilom.

Po odobritvi ali zavrnitvi smo z odločitvijo nadrejenega seznanjeni s povratnim elektronskim sporočilom.

Zahtevek se v zadnji fazi prenese v sistem za evidenco delovnega časa.

Prednosti uvedbe elektronskega sistema Sidoksis eDovolilnice v podjetju so:

  • Skrajšanje se čas obdelave zahtevkov.
  • Ni več fizičnega in zamudnega potovanja obrazcev.
  • Avtomatizirajo se pogoji odobritve (avtomatska določitev odobritelja)
  • Prepreči se izguba zahtevkov.
  • Imamo revizijske sledi o reševanju (odobritvi/zavrnitvi) zahtevkov.
  • Omogoči se varen način dostopa do zahtevkov.
  • Omogoči se iskanje in izpis odobrenih zahtevkov glede na različne pogoje.
  • Omogoči se avtomatski prenos zahtevkov v evidenco delovnega časa.
  • Lahko določite namestnika, tako uporabniki vedo, kdo vas nadomešča
  • Omogoči se vpis v Outlook koledar.
  • Zmanjšajo se troški papirja, tiskalnikov.
  • Enkratni vnos popravkov in odobritev popravkov prisotnosti/odsotnosti.
  • Omogoči se tudi odobritev drugih odsotnosti zaposlenega: izobraževanje, različne druge službene odsotnosti
  • Zahtevki se arhivirajo

Vnos zahtevka je enostaven in hiter:

Avtomatsko se določi zaposlenega, odobritelja in odobritelja 2.
Možnost pripenjanja različnih relevantnih dokumentov (word, pdf, skeniran dokument).
Vzpostavljena je avtomatska kontrola obveznih podatkov.
Vzpostavljena je avtomatska povezava šifrantov zaposlenih na podatke v aplikaciji za vodenje kadrovske evidence.
Vzpostavljena je avtomatska povezava šifranta vrst odsotnosti/priostnosti na evidenco delovnega časa
Elektronska odobritev zahtevka je prav tako enostavna in hitra, saj sistem odobritelja avtomatsko obvesti o dodeljenh nalogah za odobritev zahtevka za odsotnost/prisotnost.

Nalogo odobritve opravimo tako, da kliknemo na povezavo v obvestilu.
Odobritev/zavrnitev izvršimo s samo enim klikom na kljukico (odobritev) ali križec (zavrnitev).
V primeru zavrnitve imamo možnost vpisa vzroke zavrnitve
Sistem zaposlenega obvesti o odobritvi/zavrnitvi zahtevka
Po odobritvi sistem avtomatsko obvesti kadrovsko službo o odobrenem zahtevku ter prenese podatke v evidenco delovnega časa.
Pomembna funkcionalnost je tudi zmogljiv iskalnik, ki uporabniku omogoči učinkovito iskanje zahtevkov na različne načine:

preko splošnega iskanja z vnosom ključnih besed
preko podrobnega iskanja z vnosom metapodatkov
Izbrane zahtevke imamo možnost izpisat . Na izpisu so informacije o datumih odobritve/zavrnitve.
Pregled odsotnosti zaposlenih je možen tudi preko koledarskega pregleda

Če vas zanima še karkoli v zvezi z rešitvijo Sisoksis eDovolilnice ali katero koli drugo, nam vaše vprašanje posredujte preko obrazca, ki ga najdete na tej povezavi.