• top banner1 sidoksis
 • top banner1 sidoksis

Sidoksis.ePlace : celovita rešitev za obveščanje, reševanje in elektronsko hrambo plačilnih list ter pripadajočih dokumentov

Izpis, priprava za posredovanje, posredovanje pačilnih list zaposlenim ter pripadajočih dokumentov je lahko zamudno in potratno opravilo. Izpis na drage kuverte, posredovanje plačilnih list zaposlenim, zbiranje podpisov je vsako mesečno opravilo.

Rešitev Sidoksis.ePlace je celovita rešitev za kreiranje PDF/A plačilnih list, njihovo zaščito z individualnim geslom vsakega zaposlenega, posredovanje plačilnih listov po elektronski pošti, elektronsko potrditvijo prejema plačilne liste ter elektronsko hrambo. Rešitev omogoča posredovanje in elektronsko hrambo vseh dokumentov vezanih na plačilne liste: obvestila o plačani dohodnini, regresu, obrazec M4 in drugih.

Prednosti uvedbe rešitve Sidoksis-ePlacev podjetju so:

 1. Avtomatiziran proces kreiranje PDF/A plačilnih list in pripadajočih dokumentov.
 2. Avtomatsko kreiranje gesel za zaščito PDF/A dokumentov
 3. Zavarovanje dokumentov z gesli
 4. Povezovanje plačilnih list in pripadajočih dokumentov v eno celoto
 5. Elektronska hramba PDF/A dokumentov.
 6. Varnost dostopa do posameznih dokumentov samo pooblaščenim osebam ter posameznikom do lastne dokumentacije
 7. Nadzor nad dostopi do dokumentacije
 8. Revizijska sled dokumentov
 9. Integracija z ERP-sistemom (navezava na obstoječe šifrante, možnost vpogleda).
 10. Zmanjšanje materialnih stroškov (kopiranje, tiskanje plačilnih list in pripadajoče dokumentacije).

                        Upravljanje s pogodbami:

 1. Avtomatski zajem PDF/A plačilnih list
 2. Avtomatsko določevanje varnostnih podatkov za dostop do plačilnih list ter pripadajočih dokumentov
 3. Možnost individualzacije določevanja varnostnih podatkov (npr. določeno plačilno listo vidi samo posameznik)
 4. Možnost pripenjanja prilog (seznam delovnih ur, delovni nalogi,...).
 5. Povezava šifrantov na kadrovsko evidenco (zaposleni, organizacijske enote, stroškovna mesta,...)