• top banner1 sidoksis
 • top banner1 sidoksis

Sidoksis eRacuni je celovita rešitev za digitalizacijo, zajem, reševanje in elektronski arhiv prejetih računov.

Procesiranje vhodnih računov je postopek, ki je pod pritiski dobaviteljev, vodstvenega kadra in lastnikov podjetja.

Hitrost obdelave vhodnih računov vpliva na pravilnost finančnih poročil, pravočasnost plačil, koriščenje dodatnih popustov pri predčasnih plačilih.

Prednosti uvedbe rešitve Sidoksis eRacuni v podjetju so:

 • Avtomatiziran proces reševanja vhodnih računov.Ni fizičnega prenašanja obrazcev.
 • Podpora elektronskim računom in drugim elektronskim dokumentom
 • Postopek odobritve računa se v podjetjih, ki imajo razpršene lokacije, lahko zavleče tudi do nekaj dni ali tednov, kar povzroča številne nevšečnosti.
 • Z elektronskim sistemom za digitalizacijo in evidentiranje ter procesiranje, se ta čas skrajša na nekaj minut do ur v odvisnosti od razpoložljivosti sodelujočih v procesu.
 • Zaradi hitrejše obdelave vhodnih računov lahko izkoristite možnost predčasnih plačil, ki običajno znašajo med 2% in 5 %.
 • Prepreči se izguba prejetih računov.
 • Varnost dostopa do računov samo pooblaščenim osebam.
 • Vzpostavi se nadzor nad dostopi do računov.
 • Vzpostavi se revizijska sled procesiranja dokumentov.
 • Vzpostavi se avtomatizacija pogojev odobritve (npr. račun > 1000 EUR mora odobrit tudi direktor, nižje samo vodje oddelkov).
 • Vzpostavi se iskanje in izpis podatkov o procesiranju računov.
 • Proces reševanja vhodnih računov je v celoti integriran z vašim ERP-sistemom.
 • Zmanjšajo se vam materialni stroški kopiranja in tiskanja računov.
 • Vzpostavi se elektronski arhiv prejetih računov.


Postopek zajema računa s Sidoksis eRacuni je enostaven in hiter:

 • Avtomatski zajem digitaliziranih računo.
 • Avtomatsko se določijo podatki za reševanje, glede na izbranega partnerja, kot so podpisniki, stroškovno mesto
 • Omogočena je uporaba stroškovnih razdelilnikov.
 • Omogočena je možnost pripenjanja prilog (word, pdf, skeniran dokument).
 • Omogočena je avtomatska kontrola obveznih podatkov.
 • Omogočena je omejitev možnih podpisnikov glede na izbrano stroškovno mesto.
 • Omogočena je povezava šifrantov na podatke v ERP rešitvah kot so npr zaposleni, organizacijske enote, stroškovna mesta, naročila, prevzemi, pogodbe, vrsta računov, delovni nalogi, projekti ipd.
 • Omogočeno je dinamično določevanje podpisnikov računa.
 • Omogočen je avtomatični prenos odobrenega računa v ERP sistem

Elektronska odobritev in reševanje računa z rešitvijo Sidoksis eRacuni je prav tako enostavna in hitra:

 • O dodeljenih nalogah za odobritev in reševanje računa nas sistem avtomatsko obvesti z obvestilom.
 • Nalogo odobritve opravimo tako, da kliknemo na povezavo v obvestilu.
 • Odobritev/zavrnitev izvršimo s samo enim klikom na kljukico (odobritev) ali križec (zavrnitev)
 • V primeru zavrnitve nam rešitev omogoča možnost vpisa vzroke zavrnitve.
 • Sistem podpisnike avtomatično obvesti o zamudi odobritve računa.
 • Po odobritvi sistem avtomatsko obvesti naslednjega v seznamu podpisnikov o nalogi za odobritev računa.
 • Po odobritvi se naredi avtomatski prenos v ERP sistem.
 • V primeru zavrnitve računa sistem avtomatsko obvesti referenta o zavrnjenem računu
 • Račun lahko ustrezno povežemo in uvozimo postavke iz povezanega dokumenta. Pri uvozu se izvrši tudi prenos postavk iz izbranega dokumenta za uvoz npr. naročila, pogodbe, projetka, prevzema ali kateregakoli drugega povezanega dokumenta. 

Rešitve Sidoksis eRacuni vam omogoča da račun lahko stroškovno razdelite:

 • Vsako postavko lahko vežemo na svoj profitni center, stroškovno mesto, projekt, delovni nalog
 • Razdelitev je lahko po neto ali bruto vrednosti
 • Zneske postavke lahko razdelimo po % glede na znesek računa ali ročno po zneskih
 • Uporabimo lahko stroškovne razdelitve
 • Vsako postavko lahko razdelimo še po razdelitvi

Pomembna funkcionalnost rešitve Sidoksis eRacuni je zmogljiv iskalnik, ki uporabniku omogoča učinkovito iskanje računov na različne načine:

 • preko splošnega iskanja z vnosom ključne besede
 • preko podrobnega iskanja z vnosom metapodatkov
 • Izbrane račune imamo možnost izpisati , na izpisu pa so informacije o prejemnikih računa.

Sidoksis eRacunivam v povezavi z rešitvijo SidoskisOCR postopek vnosa vhodnih računov avtomatizira, optimizira in zmanjša stroške obdelave. Poglejte kaj vam omogoča SidoksisOCR

Če vas zanima še karkoli v zvezi z rešitvijo Sidoksis eRacuni ali katero koli drugo nam vaše vprašanje posredujte preko obrazca, ki ga najdete na tej povezavi.