• top banner1 sidoksis
 • top banner1 sidoksis

SidoksisERPArhiv je rešitev za elektronsko arhiviranje ERP dokumentov.

Izpis in arhiviranje papirnih dokumentov postaja drago, zamudno in navsezadnje neekološko.

Rešitev SidoksisERPArhiv vam omogoča elektronsko arhiviranje izhodnih ERP dokumentov. 
Arhiviranje poteka avtomatsko in se izvaja v ozadju rednega dela uporabnikov, ter tako ne zahteva dodatnih nalog

Z uvedbo sistema za elektronsko arhiviranje SidoksisERPArhiv izhodnih dokumentov podjetje pridobi:

Avtomatiziran proces elektronskega arhiviranja izhodnih dokumentov kot so:

 • Izdani računi (veleprodaja, maloprodaja)
 • Dobavnice dobaviteljem
 • Nabavni nalogi
 • Prevzemni listi
 • Plačilne liste zaposlenih
 • Izpisi glavne knjige
 • Saldakontni izpisi
 • Drugi izpisi
 • Elektronsko arhivirane dokumente se lahko vključi v postopek elektronskega podpisovanja in elektronskega pošiljanja in se s tem zmanjšajo stroški pošiljanja dokumentov stranki in stroški izpisa
 • Prepreči se izguba izdanih dokumentov
 • Varnost dostopa – dostop do dokumentov se omogoči samo pooblaščenim osebam
 • Nadzor nad dostopi do dokumentov
 • Revizijsko sled procesiranja dokumentov

Stroški arhirivanje dokumentov so nezanemarljiv stroške zato zmanjšajte stroške arhiviranja dokumentov z uvedbo elektronskega arhiva izhodnih dokumentov SidoksisERPArhiv.

Če vas zanima še karkoli v zvezi z rešitvijo SidoksisERPArhiv ali katero koli drugo nam vaše vprašanje posredujte preko obrazca, ki ga najdete na tej povezavi.