• top banner1 sidoksis
 • top banner1 sidoksis

Sidoksis eSestanki je programska rešitev za računalniško podporo pri vodenju sestankov.

Sidoksis eSestanki je aplikacija za vodenje sestankov s katero nadomestimo nepregledno vodenje sestankov v Excel, Word in papirnati obliki.

Vsakemu od nas se je že zgodilo, da smo se na sestankih pogovarjali in sprejeli sklepe na koncu pa so zadolžitve ostale zgolj na papirju in ni bilo celovitega pregleda in nadzora, kdo je za kaj zadolžen in koliko dela je bilo za zadolžitev opravljenega.

Če se želite izogniti temu, da sklepi vaših sestankov ostanejo zapisani le na papirju, da se pozabi kdo je za izvršitev določenega sklepa zadolžen in do kdaj mora biti naloga opravljena, potem mora biti proces vodenja sestanka elektronsko podprt vse od:

 • izdelave vabila,
 • zapisnika,
 • sprejemanja sklepov,
 • zadolžitev in poročanja o sklepih.

Z rešitvijo Sidoksis eSestanki vsi postopki, vezani na sestanke, postanejo elektronsko podprti, saj vam rešitev SidoksisMEETING omogoča:

 • Pripravo različnih vrst sestankov s pomočjo že pripravljenih predlog.
 • Priprava vabil je popolnoma avtomatizirana.
 • V vsakem trenutku imate nazoren prikaz sklepov.
 • V vsakem trenutku imate vidno stanje realizacije sklepov.

Z uvedbo rešitve Sidoksis eSestanki za za računalniško podporo pri vodenju sestankov, podjetje pridobi:

 • Sestanke lahko klasificirate.
 • Izdelate lahko predloge sestanka (template).
 • Izdelava vabila na sestanek je avtomatizirana.
 • Izdelate zapisnik sestanka iz predhodno narejenega vabila.
 • Določite točke dnevnega reda, ob enem pa imate pregled nad sklepi iz predhodnih sestankov in njihovo izvršitvijo.
 • Obravnavate lahko sklepe predhodnih sklepov, tako da jih potrdite, zavrnete, prekličete ali pa jih obravnavate brez sprememb.
 • Imate nadzor nad udeležbo povabljenih na sestanku.
 • Omogočena vam je povezava sklepov, odgovornih izvajalcev in rokov izdelave.
 • Omogočen vam je pregled »mojih delovnih sklepov« in »vseh delovnih sklepov«.
 • Omogočeno vam je poročanje o izvedbi aktivnosti na posameznih sklepih.
 • Omogočeno vam je tiskanje zapisnika v WORD obliki.

Če vas zanima še karkoli v zvezi z rešitvijo Sidoksis eSestanki ali katero koli drugo nam vaše vprašanje posredujte preko obrazca, ki ga najdete na tej povezavi.